stažený soubor

České obce začínají používat ke zpomalení aut systém, před kterým není úniku. Má vyšší účinnost než radar

Většina českých obcí se nějakým způsobem snaží bojovat s rychle jedoucími vozidly. Zpravidla se jedná o nejrůznější retardéry, kamerové systémy, úseková měření či informační panely s blikajícím ukazatelem rychlosti a někdy také registrační značky. V poslední době však hojně přibývá i takzvaných dynamických (zpomalovacích) semaforů vybavených videodetektory. A jak se ukazuje, ty jsou mnohdy účinnější, než jakákoliv jiná zařízení.

Pokuta ano, ale ne z kamer

Dynamické, nebo chcete-li zpomalovací semafory fungují na jednoduchém principu. Ve výchozím režimu svítí červeně. V momentě, kdy se blíží auto, detekují jeho rychlost a podle toho upraví svou barvu. Pokud se vůz přibližuje povolenou rychlostí, obvykle do 50 km/h, rozsvítí se na semaforu zelená. Jakmile ale přijíždí vyšší než povolenou rychlostí, zůstane svítit červená. To řidiče pochopitelně donutí zpomalit, často i úplně zastavit. Podobný systém může být instalovaný také na méně rušných přechodech pro chodce. Kde nejenže přinutí auto zpomalit, ale zároveň umožní chodci bezpečně přejít.

Existují ale i semafory s opačným chodem, jako například semafor na fotografii z obce Ořech. Ten svítí stále zeleně (pokud ho neaktivuje chodec), červená padne ve chvíli, kdy systém zaznamená auto, které jede rychleji než 30 km/h.

K optimalizaci chodu těchto semaforů slouží videodetektor, který monitoruje boční vjezdy na komunikaci, případné tvorby kolon či jiných kolizních situací. Videodetekce dále umožňuje klasifikovat vozidla projíždějící v oblasti semaforu v obou směrech (počítání vozidel, jejich rychlostí a kategorizace). Nás však nejvíce zajímalo, jestli dokáže řidiči projíždějícímu na červenou udělit pokutu. Zeptali jsme se na tuto otázku vrchní komisařky Policie České republiky, Hany Rubášové.

Pozor na hlídku

„Vzhledem k tomu, že funkcí samostatně instalovaných světelných signalizačních zařízení pro omezení rychlosti vozidel je zpomalit či zastavit vozidla jedoucí nedovolenou rychlostí, neodpovídá takové zařízení popisu světelných signálů stanovených v zákoně o silničním provozu a vyhlášce č. 294/2015 Sb., neodpovídá ani definici zařízení pro provozní informace dle § 68 zákona o silničním provozu a § 16 vyhlášky č. 294/2015 Sb. a nelze jej tudíž ve smyslu § 78 zákona o silničním provozu tímto způsobem užít,” odpověděla.

V podobném smyslu kdysi komentoval zpomalovací semafory také dopravní inženýr Policie ČR Pavel Roudenský. Pro server Deník.cz uvedl: „ My z nich dostáváme pouze statistické údaje, abychom byli schopni posoudit, zda zařízení funguje a také abychom mohli na určitá místa a v určitou denní dobu směřovat výkon služby.”

Nutno ale podotknout, že pokutu je i tak možné dostat. Stačí, aby se v blízkosti nacházela policejní hlídka, která projíždění na červenou zaznamená a problém je na světě. Z pohledu zákona je totiž jízda na červenou poměrně tvrdě trestaný přestupek, za nějž hrozí pět trestných bodů, na místě pokuta do 2500 Kč a ve správním řízení do 5000 Kč. Ovšem ve chvíli, kdy řidič tento přestupek udělá dvakrát či vícekrát během 12 měsíců, je pokuta až 7500 Kč a k tomu přijde až na půl roku o řidičák.

V Praze je 19 kontrol jízdy na červenou

Pokutu nerozdávají ani kamery umístěné na běžných semaforech. Ty slouží k něčemu úplně jinému. Většina z nich funguje pouze jako detektory intenzity provozu. Používají se především k získání informací o přítomnosti vozidel či chodců v daných detekčních zónách v místech křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením. S jejich pomocí je možné získat dopravní parametry a informace mající vliv na řízení a organizování dopravy. Jejich využití výrazným způsobem zefektivňuje provoz celých oblastí a umožňuje tak předcházet dopravním zácpám během špičkových hodin velkých měst.

Dále jsou zde kamery, které dohlíží na provoz. Policie v případě nehody či dalšího řešení může záznam z těchto kamer použít jako důkazní materiál. Semafory jsou už standardně vybavovány také zařízeními, která umožňují preferenci vozidel veřejné hromadné dopravy. Vozidla MHD tedy mají možnost přednostní volby a prodlužování signálu volno v reálném čase podle svých aktuálních nároků tak, aby mohla projet světelně řízenou křižovatkou pokud možno bez zastavení, případně jen s minimálním zdržením.

kamery červená
Seznam míst s kamerami, které monitorují průjezd na červenou.
Zdroj: Tiskový servis TSK Praha

Pokuty za jízdu na červenou rozdávají výhradně kamerové systémy umístěné za semaforem v místě křižovatky (například na sloupu). Podle informací z TSK je v Praze pouze 19 lokalit, kde kamery na tento přestupek dohlížejí. Jejich seznam naleznete na fotografii výše.