Jak v ČR a SR měří policie rychlost vozidel?

-Mikrovlnné měření
-Laserové měření
-Úsekové měření
-Gesig cejchovaný tachometr, VW- Pasaty

Při silniční kontrole nemůže Policie ČR bezdůvodně zkoumat automobil či zabavit kvůli antiradaru. Městská policie nemůže kontrolu provádět vůbec.

Co to je mikrovlnné měření a jak probíhá? 
Jsou to pevné radary u cest, mobilní zabudované v pevně stojících vozidel a také mobilní trojnožky. V ČR se používají výhradně radary od renomované firmy 
RAMET C.H.M. 
a.s.
, patřící mezi světovou špičku. Tyto měřící radary se vyznačují především nízkým vysílacím výkonem a tím jsou obtížně odhalitelné. Tyto rychlost měřící radary pracují na radiokomunikačním úřadem povolených  frekvencích 34,0 a 34,3 GHz.
Pasivní detektor /antiradar/ funguje tak, že neustále zachycuje mikrovlnné vlny vysílané radarem. Dokáže varovat (dle podmínek) desítky až stovky metrů před radarem. Pasivní mikrovlnný antiradar si lze zjednodušeně představit jako rádio naladěné na frekvenci, kterou vysílá radar. Jelikož je VF výkon vyzářený z radarů v ČR je velmi nízký, a to řádově 0,2 – 2mW,  je nutné pro ČR používat detektory, které jsou max. citlivé a určeny pro použití v Evropě. Pro použití jsou vhodné především značky detektorů Valentine One a Beltronics. U těchto detektorů je účinnost na mikrovlnné měření rychlosti více méně 100%.

Laserové měření: 
Na měření používá státní či městská policie tzv. měřící laserové pistole. A to převážně dvou značek ProLaserIII a UltraLyte 20-20. Na rozdíl od radarového měření nevysílají tyto pistole signály pořád, ale jen když policista zaměří vozidlo a spustí měření. Laserový paprsek se neodráží tak jako radarové měření, akorát s rostoucí vzdáleností se pouze zvětšuje poloměr měřícího kužele (lze si jej představit jako laserové ukazovátko – jen v neviditelném spektru).
Měření laserem se převážně provádí zepředu a to na vzdálenost cca 40- 400 metrů. Měřící pistole umí změřit rychlost vozidla i na větší vzdálenost, ale vzhledem k pořízení důkazné fotografie to zatím dnešní používaná technika neumožňuje. Převážně pevné pasivní detektory /antiradary/ umí spolehlivě laserové měření detekovat, ale jelikož měření probíhá řádově v sekundách, není dostatek času na snížení rychlosti. Jedinou účinnou obranou proti laserovému měření je laserová rušička. Při použití laserové rušičky se policistovi na pistoli nezobrazí rychlost a policista musí měření opakovat. Doporučený postup je zpomalit na doporučenou rychlost a laserovou rušičku vypnout a nechat se změřit. Proti radarovému měření vzniká při měření laserem spousta chybových stavů (např. policista nemůže zaměřit vozidlo, vozidlo má metalízu, která špatně odráží laserový paprsek apod.), není tedy nic neobvyklého, že se policistům povede vozidlo změřit až na několikátý pokus.

Úsekové měření: 
Měří se čas projetí pevně stanoveným úsekem, obvykle cca. 500 – 1000 metrů. Kamery jsou pevně  nainstalovány  na sloupech  a to převážně ve velkých městech.(Praha, Zlín). Kamera nad jízdním pruhem pořídí fotografii v bodě A (vjezd) a v bodě B (výjezd) a na základě rozpoznání fotografie systémem OCR identifikuje SPZ a vypočítá rychlost průjezdu vozidla. Pokud jedete s vozidlem v rychlostním limitu, systém automaticky fotky vymaže, ale jakmile rychlost překročíte, je fotografie uložena na disk a předána patřičným úřadům, které pak s Vámi řeší daný rychlostní přestupek. Jelikož kamery, které zaznamenávají vozidla nic nevysílají, tak toto měření není detekovatelné (rozpoznatelné) žádným zařízením. Ale jelikož pro noční režim tohoto měření kamery používají noční IR přisvícení, dokáže detektor indikovat toto přisvícení a hlásí ho jako laserové měření. Jedinou účinnou obranou proti tomuto měření za dne je pozorně sledovat viditelné a napevno umístěné kamery u cest a měřený úsek, který je vyznačen bílými čárami přes cestu a cedulemi označujícími začátek a konec měřeného úseku, nebo si zakoupit naši zcela novou pevnou sadu detektoru Valentine One – Voice GPS, která používá technologii GPS a tím umí nahlásit i úsekové měření rychlosti!

GESIG – cejchovaný tachometr: 
Úředně ověřený tachometr spojený s videokamerou, zabudován do neoznačených automobilů. V poslední době hodně populární systém měření rychlosti převážně rychlost hlídající vozidla VW –PASSAT, které jsou tímto systémem vybaveny. Měření probíhá tak, že si hlídka vyhlédne podezřele rychle jedoucí automobil a pověsí se na něj. Musí držet konstantní vzdálenost a to po dobu cca. 10sec. Pokud měřené vozidlo překročilo povolenou rychlost, je okamžitě policejní hlídkou zastaveno. Proti tomuto měření není žádná obrana, protože je toto měření čistě pasivní. Naštěstí těchto vozidel není v ČR  mnoho. Na obranu proti nim je tedy  nutné sledovat, co se děje okolo Vás,  a zda-li nemáte za sebou nalepené podezřelé vozidlo, které Vás tímto systémem změří.

Jak to je vlastně s legálností používání antiradarů v ČR? 
V České Republice není jízda se zapnutým pasivním radarovým detektorem  omezena žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikací číslo 361/2000 Sb., který je v platnosti od 1.7.2006, zakazuje používání aktivních prostředků, které můžou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů.  Jelikož radarové detektory pouze signál z radaru přijímají, nic nevysílají a tím neovlivňují, ani neznemožňují funkci radarů, není jejich používáním porušován žádný zákon platný v České  Republice.

Jak je to s používáním antiradarů v zahraničí ? 
V zahraničí je situace poněkud jiná než v ČR.  Tam jsou  pasivní antiradary, které upozorňují na rychlost měřící radary, převážně zakázané. Pokud tedy jezdíte hodně do zahraničí a nechcete se dostat do problémů s policií, doporučujeme  používat pevné (skryté) sady, které jsou policií těžko odhalitelné.
Proto jsme vyvinuli pevnou sadu Valentine One – Voice , která je diskrétní, citlivá a maximálně spolehlivá. Tyto sady jsou jedinou možností v případě, že máte v automobilu pokovené nebo vyhřívané přední sklo.

Jaká je účinnost a cena detektorů ??? 
Dobrý a hlavně citlivý detektor není zrovna levnou záležitostí. Ceny těchto zařízení se většinou pohybují kolem 10-15 tisíc za přenosnou  a okolo 20-30tisíc za pevnou sadu.  Pokud si pořídíte opravdu kvalitní detektor,  nejsou to vyhozené peníze, protože při prvním odhalení radaru se Vám budou postupně peníze a hlavně body vracet…
Co se týče samotné detekce (zjištění) rychlost měřících  radarů, je účinnost těchto citlivých detektorů dostatečná na případné zpomalení rychlosti. V dobrých podmínkách je detekce u přenosného radaru okolo 100m a u pevné sady antiradaru,  např. Valentine One – pevná sada, až neuvěřitelných 300metrů, což je dostatečná vzdálenost na zpomalení vozidla.
Měřící radar je schopen vozidlo změřit z maximální vzdálenosti 60 metrů, u přenosného detektoru máte na zpomalení 40 metrů, u pevné sady 240 metrů. To je  další důvod, proč si pořídit pevnou sadu.
Ale pozor!! Tato detekce 300 metrů před radarem byla naměřena pouze u antiradaru Valentine One – pevná sada,  která je 100% citlivá a nemá falešné poplachy.

Recenze, zkušenosti zákazníků s našimi produkty
Při rozhodování koupi antiradaru se nezaměřujte pouze na informace z českých webových portálů. Tyto informace jsou často zavádějící a nepravdivé! Snažte se získat co nejvíce informací ze zahraničních recenzí a testů.

Proč víme, že je antiradar Valentine One nejcitlivějším detektorem na celém trhu? Protože tento radarový detektor je neustále vyvíjen – zdokonalována to jak hardwarově, tak softwarově. Jako jediný mezi všemi antiradary má dvojitou patentovanou mikrovlnnou anténu,která je natolik citlivá, že za sebou tento antiradar zanechává v citlivosti všechnu zbývající konkurenci. Sám výrobce Michael D. Valentinea jeho tým se antiradarům věnuje již 25 let a tato doba je patřičným důkazem toho, proč je tento detektor nejlepší! A pokud Vás zajímá víc, přečtěte si recenze antiradarů .

A co je kromě citlivosti a 100% funkčnosti dále u  antiradaru Valentine One výhodnější o proti konkurenci?

Sám Michael D. Valentine nabízí upgradeVašeho starého antiradaru. Ve skutečnosti to znamená to, že i ten Váš nejstarší antiradar Vám (za třetinovou cenu nového detektoru) vymění za nový. Toto je další z argumentů, který řadí Valentine One mezi nejlepší z nejlepších.
Více informací na www.valentine1.com

Co jsou to vlastně  falešné poplachy u pasivních detektorů? 
Jelikož se v České a Slovenské republice  používají pouze radary RAMET C.H.M.a.s., které mají malý vysílací výkon (0,2-2mW!), je důležité mít maximálně citlivý detektor, který Vám včas ohlásí, že se blížíte k měřícímu radaru.
V dnešní  moderní době se ovšem používají rádiové vlny v telekomunikacích a v různých vysokofrekvenčních přenosech. U antiradarů se proto můžete setkat s falešnými poplachy, které jsou nepříjemné. Pořízení tohoto drahého zařízení (antiradaru) pak tak trochu ztrácí význam, protože  musíte neustále brzdit. Tato nepříjemná vlastnost se projevuje hlavně ve velkých městech, kde je shluk těchto radiokomunikačních sítí. Při našem testování  měl  nejvíce falešných poplachů pevný detektor americké firmy Beltronics 975e Euro a nejméně falešných poplachů zaznamenáváme u pevných sad Valentine One, které jsou proti těmto poplachům speciálně firmwarově ošetřeny.

Máte v automobilu vyhřívané nebo pokovené přední sklo?

Jak poznáte vyhřívané přední sklona Vašem automobilu?

Při detailním pohledu na přední sklo jsou v pravidelných cca. 2 mm rozestupech vidět ve skle spirálovitě vedené tenké odporové drátky. Tyto drátky snižují citlivost radarového detektoru (antiradaru) minimálně o 50-70% Jediným řešením v tomto případě je pouze použití  pevných sad, které mají anténu umístěnou v nárazníku automobilu.

Jak poznáte pokovené přední sklona Vašem automobilu?

Při pohledu zvenku na čelní sklo má pokovené sklo namodralou barvu. Pozor na takto technicky upravené skla, které opět sníží citlivost radarového detektoru (antiradaru) na minimum! V praxi se to projeví tak, že Vám detektor nebude signalizovat vůbec nic nebo až těsně u měřícího radaru! V tomto případě jsou opět řešením pouze pevné sady antiradarů.Doporučujeme pevné sady Valentine One, které jsou spolehlivé a max. citlivé, tím Vás vždy upozorní včas na rychlost měřící radary.

Nejčastější značky automobilů s pokoveným sklem:

AUDI – A 8
BEANTEY CONTINENTAL GT
BMW X5,X6
CITROËN – všechny modely od roku 2001
FORD – FOCUS od roku 2005
MERCEDES – některé nové modely
OPEL – VAUXHALL (ZAFIRA)
PEUGEOT – modely od roku 2001
RENAULT – modely od roku 2001

 

Proč se u antiradarů nezaměřovat pouze na jeho cenu?
Levné a málo citlivé antiradary jsou vhodné pro použití v Americe jelikož se tam používá daleko větší vysílací výkon měřících radarů jako v Evropě, řádově 0,5 -5W!V ČR, SR se používají výhradně rychlosti měřící radary f. RAMET C.H.M. a.s., které mají vysílací výkon řádově 0,2 – 2 mW!
Proto potřebujete maximálně citlivý detektor, který Vám bude detekovat měřící radar co s největším odstupem od radaru.

Posloucháte ve Vašem automobilu hlasitou hudbu?
Doporučujeme antiradar Valentine One – Voice , který jako jediný mezi všemi typy detektorů dokáže automaticky ztišit audio soustavu  pokud jste měřeni radarem či laserem. Viz: video funkce.

Máte obavy o poškození Vašeho automobilu při montáži pevného antiradaru či antilaseru?
Naše firma se montážemi detektorů policejních radarů zabývá  již osmým rokem. Máme patřičné zkušenosti s montáží pevných antiradarů a antilaserů do automobilů všech světových značek. Viz: fotogalerie montáží.

Nechcete mít ve Vašem interiéru vozidla žádnou ovládací jednotku, která narušuje vzhled a v zahraničí na sebe upoutává pozornost policie? 
Doporučujeme Vám  pevný antiradar Valentine One – Voice , který je maximálně diskrétní a hlavně maximálně spolehlivý. Viz: foto montáží.

Nechcete být  obtěžování policií, která důsledně měří rychlost ve vaši obci, městu radarem či laserem? 
Doporučujeme naše cenově zvýhodněné sady antiradarů a antilasarů, které Vás 100% ochrání před pokutou za rychlost.

Doprava zdarma

Při nákupu nad Kč 2.500,- máte dopravu zdarma!

Možnost vrácení

Zboží můžete do 14 dnů vrátit nebo vyměnit bez udání důvodu.

Zákaznická linka

Máte nějaký dotaz? Zavolejte!

Poradíme

Nevíte, který vybrat? Potřebujete technickou konzultaci? Kontaktujte nás.