Jak v ČR a SR měří policie rychlost vozidel?

-Mikrovlnné měření
-Laserové měření
-Úsekové měření
-Gesig cejchovaný tachometr, VW- Pasaty

Při silniční kontrole nemůže Policie ČR bezdůvodně zkoumat automobil či zabavit kvůli antiradaru. Městská policie nemůže kontrolu provádět vůbec.

Co to je mikrovlnné měření a jak probíhá?
Jsou to pevné radary u cest, mobilní zabudované v pevně stojících vozidel a také mobilní trojnožky. V ČR se používají výhradně radary od renomované firmy
RAMET C.H.M. a.s., patřící mezi světovou špičku. Tyto měřící radary se vyznačují především nízkým vysílacím výkonem a tím jsou obtížně odhalitelné. Tyto rychlost měřící radary pracují na radiokomunikačním úřadem povolených frekvencích 34,0 a 34,3 GHz.
Pasivní detektor /antiradar/ funguje tak, že neustále zachycuje mikrovlnné vlny vysílané radarem. Dokáže varovat (dle podmínek) desítky až stovky metrů před radarem. Pasivní mikrovlnný antiradar si lze zjednodušeně představit jako rádio naladěné na frekvenci, kterou vysílá radar. Jelikož je VF výkon vyzářený z radarů v ČR je velmi nízký, a to řádově 0,2 – 2mW, je nutné pro ČR používat detektory, které jsou max. citlivé a určeny pro použití v Evropě. Pro použití jsou vhodné především značky detektorů Valentine One a Beltronics. U těchto detektorů je účinnost na mikrovlnné měření rychlosti více méně 100%.

Laserové měření:
Na měření používá státní či městská policie tzv. měřící laserové pistole. A to převážně dvou značek ProLaserIII a UltraLyte 20-20. Na rozdíl od radarového měření nevysílají tyto pistole signály pořád, ale jen když policista zaměří vozidlo a spustí měření. Laserový paprsek se neodráží tak jako radarové měření, akorát s rostoucí vzdáleností se pouze zvětšuje poloměr měřícího kužele (lze si jej představit jako laserové ukazovátko – jen v neviditelném spektru).
Měření laserem se převážně provádí zepředu a to na vzdálenost cca 40- 400 metrů. Měřící pistole umí změřit rychlost vozidla i na větší vzdálenost, ale vzhledem k pořízení důkazné fotografie to zatím dnešní používaná technika neumožňuje. Převážně pevné pasivní detektory /antiradary/ umí spolehlivě laserové měření detekovat, ale jelikož měření probíhá řádově v sekundách, není dostatek času na snížení rychlosti. Jedinou účinnou obranou proti laserovému měření je laserová rušička. Při použití laserové rušičky se policistovi na pistoli nezobrazí rychlost a policista musí měření opakovat. Doporučený postup je zpomalit na doporučenou rychlost a laserovou rušičku vypnout a nechat se změřit. Proti radarovému měření vzniká při měření laserem spousta chybových stavů (např. policista nemůže zaměřit vozidlo, vozidlo má metalízu, která špatně odráží laserový paprsek apod.), není tedy nic neobvyklého, že se policistům povede vozidlo změřit až na několikátý pokus.

Úsekové měření:
Měří se čas projetí pevně stanoveným úsekem, obvykle cca. 500 – 1000 metrů. Kamery jsou pevně nainstalovány na sloupech a to převážně ve velkých městech.(Praha, Zlín). Kamera nad jízdním pruhem pořídí fotografii v bodě A (vjezd) a v bodě B (výjezd) a na základě rozpoznání fotografie systémem OCR identifikuje SPZ a vypočítá rychlost průjezdu vozidla. Pokud jedete s vozidlem v rychlostním limitu, systém automaticky fotky vymaže, ale jakmile rychlost překročíte, je fotografie uložena na disk a předána patřičným úřadům, které pak s Vámi řeší daný rychlostní přestupek. Jelikož kamery, které zaznamenávají vozidla nic nevysílají, tak toto měření není detekovatelné (rozpoznatelné) žádným zařízením. Ale jelikož pro noční režim tohoto měření kamery používají noční IR přisvícení, dokáže detektor indikovat toto přisvícení a hlásí ho jako laserové měření. Jedinou účinnou obranou proti tomuto měření za dne je pozorně sledovat viditelné a napevno umístěné kamery u cest a měřený úsek, který je vyznačen bílými čárami přes cestu a cedulemi označujícími začátek a konec měřeného úseku, nebo si zakoupit naši zcela novou pevnou sadu detektoru Valentine One – Voice GPS, která používá technologii GPS a tím umí nahlásit i úsekové měření rychlosti!