JAH67f663_RadarKrouna4

Řidiči, nohu z plynu. V Prostějově byly spuštěny další radary…

 Rychlá jízda se v Prostějově nevyplácí. V ulicích města fungují Stacionární stanice, které měří rychlost obousměrně. Aktuálně monitorují dodržování předepsané padesátky radary v ulicích Brněnská, Dolní, Olomoucká a Vrahovická.

“Nově byly spuštěny stacionární radary na ulici Olomoucká a Vrahovická v Prostějově,” informuje mluvčí městských policistů Petr Zapletal a dodává: “K měření rychlosti Stacionárními stanicemi, které provozuje městská policie, byly v Prostějově vybrány čtyři ulice a to Brněnská, Dolní, Olomoucká a Vrahovická. V současné době probíhá měření na uvedených místech.”  

“Nově byly spuštěny stacionární radary na ulici Olomoucká a Vrahovická v Prostějově,” informuje mluvčí městských policistů Petr Zapletal a dodává: “K měření rychlosti Stacionárními stanicemi, které provozuje městská policie, byly v Prostějově vybrány čtyři ulice a to Brněnská, Dolní, Olomoucká a Vrahovická. V současné době probíhá měření na uvedených místech.”

Radary v Prostějově jsou věčné téma :

Řidiči, hlavně přespolní, mají pochybnosti o jejich přesnosti. V minulosti byla spousta případů, kdy si stěžovali a pochybovali o naměřené rychlosti. “Zařízení pro automatizované měření rychlosti je každoročně úředně ověřené, kalibrované a schválené Českým metrologickým institutem (ČMI). Certifikát je k dispozici v přestupkovém řízení,” hájil na podzim minulého roku přesnost přístrojů Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov.

Jak by měli řidiči postupovat v případě, že mají pochybnosti? V rámci správního řízení je třeba kalibraci a ověření měřícího zařízení rozporovat. “Městská policie pouze na základě zákona měří rychlost a stará se o technickou stránku zařízení, včetně uvedené kalibrace, všechny přestupky jsou předávány do správního řízení. Pokuty městská police neukládá, jsou řešeny většinou příkazem, správním orgánem v přestupkovém řízení,” vysvětluje šéf prostějovských strážníků Libor Šebestík.

Platili jste pokutu za radarem naměřenou vyšší rychlost?
Prostějovské řidiče hlídají stacionární radary. Instalovány jsou v Brněnské, Dolní a Olomoucké ulici. Radar v Dolní ulici.

info

Prostějovské řidiče hlídají stacionární radary. Instalovány jsou v Brněnské, Dolní a Olomoucké ulici. Radar v Dolní ulici. 

Stacionární stanice a radar měří řidičům v Prostějově rychlost na několika místech od září roku 2021.

Stanoviště byla schválena Policií ČR, která je vyhodnotila a doporučila pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zejména s ohledem na všechny účastníky dopravy. Mobilním radarem mají strážníci oprávnění měřit rychlost v Prostějově celkem na 16 místech schválených Policií ČR, a to v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací.

Zdroj: Městská policie Prostějov